Τοποθέτηση/αφαίρεση πεσσών

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις συντηρητικής αντιμετώπισης πρόπτωσης κόλπου ή μήτρας (κυστεοκήλη, ορθοκήλη, πρόπτωση μήτρας). Δεν απαιτεί αναισθησία.