Γυναικολογικός έλεγχος

Ψηλάφηση μαστών, γυναικολογική ψηλάφηση, pap test ή pap test υγρής κυτταρολογίας, κολποσκόπηση και γυναικολογικό υπερηχογράφημα.