Υπερηχογράφημα 11-13 εβδομάδων (PAPP-A και αυχενική διαφάνεια)

Η εξέταση πραγματοποιείται από την 11-13η εβδομάδα κύησης. Κατά την εξέταση αυτή γίνεται λήψη ιστορικού και μια αιμοληψία προκειμένου να γίνει η μέτρηση δύο ορμονών, της ΡΑΡΡ-Α και της β χοριακής (β-hCG). Παράλληλα διενεργείται υπέρηχος προκειμένου να ελεγχθούν η αυχενική διαφάνεια (η ποσότητα του υγρού που φυσιολογικά βρίσκεται στο αυχένα του εμβρύου), η παρουσία του ρινικού οστού, η ροή του αίματος στην τριγλώχινα βαλβίδα της καρδιάς και στον φλεβώδη πόρο (ένα αγγείο στην κοιλιά του εμβρύου). Ο έλεγχος μας πληροφορεί για την αδρή ανατομία του εμβρύου, μας δίνει μια “υποψία” για το φύλο και επιβεβαιώνει την ηλικία της κύησης.

 

Τα αποτελέσματα έχουν ευαισθησία της τάξης του 96%. Συνήθως βγαίνουν αυθημερόν, βασίζονται σε όλες τις παραπάνω παραμέτρους, είναι εντελώς εξατομικευμένα και εμφανίζονται με την μορφή ενός αριθμού που αποτελεί την πιθανότητα το έμβρυο να πάσχει από τα τρία βασικά χρωμοσωμικά σύνδρομα, δηλαδή το σύνδρομο Down (τρισωμία 21), την τρισωμία 13 και την τρισωμία 18. Δηλαδή για παράδειγμα ένα αποτέλεσμα 1:500, σημαίνει πως στις 500 γυναίκες με τα ίδια ευρήματα όπως εσείς, η μία θα φέρει έμβρυο με σύνδρομο Down.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η παραπάνω εξέταση μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το έμβρυό σας, χωρίς να διασφαλίζει 100% οτι το έμβρυο δεν πάσχει από σύνδρομο Down.

 

Στην περίπτωση ενός μεγάλου ποσοστού για κάποιο χρωμοσωμικό πρόβλημα ή σε ειδικές συνθήκες μπορεί να επιλεγεί ένας περαιτέρω επεμβατικός (αμνιοπαρακέντηση, ή λήψη χοριακής λάχνης), ή μη επεμβατικός έλεγχος (λήψη αίματος της μητέρας και απομόνωση εμβρυικών κυττάρων), προκειμένου να αποκλείσουμε ή να μάθουμε με μεγάλη ασφάλεια το αν το έμβρυό σας είναι υγιές.

* Συστήνουμε την λήψη σοκολάτας ή πορτοκαλάδας 15-20 λεπτά πριν την εξέταση για να είναι “ζωηρό” το εμβρυο.