Αμνιοπαρακέντηση

Η εξέταση πραγματοποιείται μετά την 16η εβδομάδα κύησης. Μετά την χορήγηση τοπικής αναισθησίας γίνεται λήψη αμνιακού υγρού με την είσοδο μιας βελόνας διακοιλιακά υπό την συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση του ιατρού. Στο υγρό απομονώνονται νεφρικά, πνευμονικά, εντερικά και δερματικά κύτταρα του εμβρύου και αποστέλλονται για ανάλυση σε κέντρο μοριακής βιολογίας. Η εξέταση διαρκεί 5-15 λεπτά και δεν απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο.

Η εξέταση, λόγω της εισόδου της βελόνας έχει μικρό ποσοστό επιπλοκών 0,5-1%, που περιλαμβάνουν την λοίμωξη (χοριοαμνιονίτιδα), την αιμορραγία ή την αποβολή.

Λεπτομερείς οδηγίες παρέχονται πριν και μετά την εξέταση για τον έλεγχο των επιπλοκών.